Monthly Archives: October 2013

Новостите в Google резултатите

В тази презентация от Питър Майерс от Moz (101 Google Answer Boxes: A Journey into the Knowledge Graph) може да видите на едно място различните видове резултати на Google след… Read more »